Virtual Lexicographical Library for Polish Historical Dictionaries (under preparation)

Items where Subject is "Items referenced by Linde's dictionary"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 30.

Book

Białobocki, Jan (1648) Hymny i prozy polskie... z Brewiarza rzymskiego
w jednę książkę zebrane... z łacińskich hymnów na polskie... przełożone. Drukarnia Franciszka Cezarego .

Białobocki, Jan (1661) Zegar w krótkim zebraniu czasów Królestwa Polskiego
wiekami królów idący. ..

Białobocki, Jan (1661) Zegar w krótkim zebraniu czasów Królestwa Polskiego
wiekami królów idący. ..

Birkowski, Fabian (1629) Głos krwie b.
Jozefata Kunczewicza... Także b. Jana Sarkandra... Turowski Kazimierz Józef , Kraków. (Unpublished)

Syrenius, Simon (1613) Zielnik herbarzem z języka łacińskiego zowią, to iest opisanie własne imion, kształtu, przyrodzenia, skutków y mocy ziół wszelakich... Bazyli Skalski, Kraków.

Zamojski, Andrzej (1778) Zbiór praw sądowych... przez... Andrzeja Zamojskiego... ułożony. Zamojski, Andrzej.

Digitalization

Kochanowski, Jędrzej (1794) Publiusza Wirgiliusza Marona Księgi wszystkie to jest: Ksiąg dwanaście o Eneaszu trojańskim (Aeneida) przekładania Jędrzeja Kochanowskiego... Załuski, Warszawa.

Linde, Samuel Bogumił (2012) Słownik języka polskiego. Katedra Lingwistyki Formalnej Uniwersytetu Warszawskiego.

Website link

L'Huillier, Simon Antoine Jean and Gawroński, Andrzej (1780) Geometrya Dla Szkoł Narodowych. Cz. 1. w Drukarni Nadworney J. K. Mci, Warszawa.

L'Huillier, Simon Antoine Jean and Gawroński, Andrzej (1781) Geometrya dla szkoł narodowych. Cz. 2. w Drukarni Nadworney J. K. Mci., Warszawa.

Barletius, Marinus (1569) Historya o żywocie y zacnych sprawach Jerzego Kastryota, którego pospolicie Szkanderbegiem zową [...]. Przydane są ktemu o oblężeniu y dobywaniu Szkodry księgi troie [...]. Cyprian Bazylik.

Birkowski, Fabian (1625) Krzyż kawalerski albo pamięć
 wysoce urodzonego J. M. Pana Brata Bartłomieja Nowodworskiego... UNSPECIFIED.

Birkowski, Fabian (1632) Stefan Chmielecki albo nagrobek. W Drukarni Jana Rossowskiego [...]..

Birkowski, Fabian (1632) Stephan Chmielecki Albo nagrobek [...] Stephana Chmieleckiego, [...] Pámięćią pogrzebną wspomniony. W Drukarni Jana Rossowskiego [...]..

Bogusławski, Woyciech (1792) Henryk Szósty na łowach. Komedya we trzech aktach z powieści angielskiej. UNSPECIFIED.

Borkowski, Fabian (1623) Kawaler Maltanski Na Pogrzebie Mości [...] Zygmvnta Srzedzinskiego [...] W Warszawie W Roku [...] 1616. Dnia Maia 21. wspomniony. UNSPECIFIED. (Unpublished)

Borkowski, Fabian (1627) Ksiązę Krzysztoph Zbaraski, Konivszy Koronny, Na Pogrzebie wspominiany. UNSPECIFIED.

Czacki, Tadeusz (1800) O Litewskich i Polskich Prawach, o ich duchu, źrzódłach, związku i o rzeczach zawartych w pierwszem Statucie dla Litwy 1529 roku wydanem.[T.1]. UNSPECIFIED.

Duńczewski, Stanisław (1758) Traktat o starostwach tak w Koronie Polskiey iako y w Wielkim Xięstwie Litewskim, w przyległych tudzież Koronie y Xięstwu prowincyach znaiduiących się na kwestye czyli pytania rozłozony staraniem y pracą M. Stanisława z Łazow Dunczewskiego ... Przydane są na końcu tego traktatu formuły przysiąg, ktore przed J.K.M. wykonywane bywaią. UNSPECIFIED.

Echard, Laurence and Siarczyński, Franciszek and Dufour, Piotr (1782) Dykcyonarzyk Geograficzny Czyli Opisanie Krolestw, Prowincyi, Miast, Biskupstw, Xięstw, Hrabstw, Margrabstw, Portow, Fortec y innych mieysc znacznieyszych w czterech częściach świata [...]. T. 1. w Drukarni Piotra Dufour [...], Warszawa.

Ernesti, Jan (1689) Johannis Ernesti Polnisches Hand-Büchlein, Darinnen Nebst denen Stamm-Vieldeutenden-Sprüch-Wörtern, auch allerhand täglich vorfallende Redens-Arten enthalten : Vor die Breßlauische Polnische Schul verfertiget. UNSPECIFIED.

Gawiński, Jan (1650) Threny Żalobne Na Smierc Iego Mosci Pana Stanislawa Z Wronowa Xieskiego [...]. ---, Kraków.

Nicolas, Pierre Francois and Margue, Jacques de and La Servalle, Pierre de and Kłossowski, Walenty (1788) Dykcyonarz Powszechny Medyki, Chirurgii, i Sztuki Hodowania Bydląt Czyli Lekarz Wieyski Zawierający Rozciągłe wiadomości wszystkich części sztuki Lekarskiej [...]. T. 5. u. P. Dufour, Warszawa.

Rader, Matthäus and Niess, Johannes (1648) CZTERY RZECZY CZŁOWIEKA OSTATECZNE /Od W. O. MATEUSZA RADERA... / Od W. O. MATEUSZA RADERA Dwie ; Od W. O. JANA NIESIUSZA Dwie, Obudwu SOCIETATIS JESU Kápłánow ; Po Łacinie Opłakáne, Opisane, Rythmami Polskiemi Od X. ZYGMUNTA BRUDECKIEGO Tegoż Zakonu WYRAZONE. - 16. UNSPECIFIED.

Roterodamus, Erasmus (1674) D. Erasmi Roterodami Civilitas Morum In succinctas Quaestiones degesta ac per Reinhardum Hadamarium locupletata = Erasma Roterodama Dworstwo Obyczaiow Dobrych Na krotkie pytania rozdzielone przez Reinharda Hadamariusza. Gorecki, Wojciech ( -1684). Druk..

Stanisław, Chróściński Wojciech (1710) Krótki zbiór duchownych zabaw. Drukarnia Jasnej Góry, Częstochowa.

Vergilius Maro, Publius (1794) Publiusza Wirgiliusza Marona Księgi Wszytkie : to iest Ksiąg Dwanascie o Eneaszu Troiańskim (Æneida). Krzysztof Bogumił Nicolai.

Zamoyski, Andrzej (1778) Zbiór praw sądowych na mocy konstytucyi roku 1776. Zamoyski, J. W..

Zamoyski, Andrzej (1778) Zbiór praw sądowych, p. Andrzeja Zamojskiego. Zamoyjski, Andrzej.

z Brzozowa, Walenty (1554) Cantional Albo Księgy chwał Boskych : to iest Piesni Duchowne Kościoła świętego podług Ewangeliei y Prawdziwego Pisma świętego […]. UNSPECIFIED.

This list was generated on Wed Nov 14 00:09:55 2018 CET.